Meshery Build and Release Meeting | 11th July 2024

July 11th, 2024

Attendees:

  • Yash Sharma, Nithish Karthik , Uzair Shaikh, Saurabh SIngh, Senthil Athiban, Sangram Rath, Ibrahim Mbaziira, Maahir Chauhan, Aviral Asthana, Mohit Bhandari, Arpit Rath, Babatunde Sanusi, Kakuru Conrad Akankwasa, Alero Awani, Clint George, Hassan Hashmi, Kenneth Akor, Ankit Kumar Yadav, Shlok Mishra, Alloyd Savio

Standing Agenda:

Agenda: